Achilles certifiering

Larko Achilles certificeret

Larko godkänd leverantör till offshore

 

I takt med att antalet offshoreanläggningar ökar för vart år, blir där i stigande grad ställt högre och mer omfattande krav till samtliga komponenter, som används på offshore anläggningar. Var enskild del i produktionen spelar en avgörande roll för konstruktionen och kräver särskilt hög kvalitetsnivå och låga toleranser.

 

Larko Magnet är internationellt certifierad av Achilles/sellihca och är därmed en del av det erkända kvalifikationssystemet ”Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System”. Certifieringen ger våra kunder inom offshore branschen en garanti för vår tillförlitlighet som leverantör och garanti för, att vi producerar testade magnetsystem av högsta kvalitet. Med kvalifikationssystemet i ryggen är vi i ännu högre grad i stånd till att tillgodose de stigande kraven, omvärlden ställer till våra magnetsystem.

 

Kvalitet och flexibilitet

De vanskliga vind- och väderförhållanden vid marina anläggningar är en komplicerad faktor, som ska tas med i beräkningen redan vid produktionsutvecklingens nybörjarstadie. Detta kräver en gedigen erfarenhet och beprövade produktionsmetoder för att skapa rätt produkt, där kraven till kvalitet och flexibilitet vid användning är allt avgörande.

 

Larko magnets kvalitetsserie av protego Gummimagneter blir löpande kvalitetstestade för att garantera magnetism, tolerans och hållbarhet. Den höga kvaliteten gör sig gällande vid var enkelt delkomponent i magnetsystemet, i syfte att skapa en harmoniserad produktserie av kvalitetsmagneter. En konstant vidareutveckling av magnetsystemen sker både på produktionsnivå och i utvecklindfasen, så vi alltid sätter ribban högt.

 

Larko Magnets team av experter inom området rådgör alltid kunderna vid projektets start om de möjligheter och risker där finns förbundet med vart enskilt projekt, så rätt lösning alltid hittas.

 

Se Achilles godkännelsen här.

 

Kontakta oss gärna vid behov av fler informationer vidrörande offshore magnetsystem.