Larko Code of Conduct

Larko Code of Conduct

Vår Code of Condukt sätter normerna för vårt etiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande. Som professionell leverantör är vi förpliktade till att upprätthålla goda affärsregler och fastlägga generella riktlinjer, som ska uppfyllas av alla enheter.

 

Vår Code of Condukt är baserad på internationella riktlinjer och tar utgångspunkt i FN´s Global Compact vidrörande mänskliga rättigheter, arbetstagarnas  rättigheter, miljö och anti-korruption. Det etiska regelverket är gällande för alla medarbetare hos Larko, underleverantörer och eventuella samarbetspartners över hela världen.

 

Genom att inkorporera vår Code of Conduct i alla enheter önskar vi att förplikta alla underleverantörer till att producera komponenter och service på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

________________________________________________________________________________________

 

Larko Code Of Conduct:       Code of conduct